If you have javascript turned off you may have problems accessing the (pulldown) menu on this site. If this is the case, you may access all the pages through the "Sitemap" which can be found on the top right of each single page. Thank you!
English
Français
Deutsch
ItalianoNoem My

Flash is required!

Ruben se Gedigte


  “Mannetjie Is jy met die maan gepla”?
  Nee oom hoekom
  “Jy smyt dan elke ding net neer,
  jou houding is ook vreemd”.
  “Mannetjie ek let op
  volmaan is jy beneek,
  geen mens kan met jou saamwerk”
   
  Oom bly weg van daai mannetjie hy is met die maan gepla.
  “Gats! hy’t my amper verongelik”.
   
  Mooi is die groente wat ondergronds dra.
  Geplant gedurende maan afgaan.
   
  Mooi is die groente wat bogronds dra,
  geplant gedurende maan groei.
   
  Nou wil ek hoor
  liewe maan, het jy ook ‘n uitwerking op my?
  Hoekom voel ek somtyds so anders,
  het  jy ‘n uitwerking op al die
  plante,
  diere,
  mens,
  dit lyk my so.
  Jy het iets te doene met alles op aarde,
  maar die grootste hiervan is op die mens.
  Jy speel met die groote see.
  Jy laat dit reën.
  Jy sê vir ons deur jou kleur,
  wanneer droogte op pad is ens.
   
  Liewe maan hou my tog
  van jou mooie groente,
  mooi helder maanskyn aande.
   
  Mannetjie bly liewer weg van die see,
  gedurende volmaan,
  sodat jou optrede  nie bots met die see.
   
  Al wat jy nou moet doen,
  is hou die drie siklusse van die maan dop,
  nuwemaan,
  sekelmaan,
  volmaan,
  sodat jou optrede nie bots met alles op aarde.
   
  Beneek, was jy nog nie by die slim mense, soos ons voorouers?

  name me the swaartgevaar*
  name me the communist
  name me the terrorist
  name me what you will white man
  just remember I am the spirit
  that haunts the souls of
  millions,
  and brands reddens your white skin
  like a turkey.
  touch me
  or attack me
  but change you will white man
  perhaps just longer and redder
  than a turkey.

  * swart gevaar: the ‘black peril’

   

  (Translation kindly provided by Leigh Thorsen)