If you have javascript turned off you may have problems accessing the (pulldown) menu on this site. If this is the case, you may access all the pages through the "Sitemap" which can be found on the top right of each single page. Thank you!
English
Français
Deutsch
ItalianoInfo-Box

Google Ads may go here

Link Verbs - Skakelwerkwoorde

Link verbs link one verb to another. The link verb is based on:
SENSES - hear,  see,  feel
MOVEMENT/CHANGE - go, come, keep on, start (begin), stop (quit) 
EFFORT -  try,  help.

The link verb is in a supportive role to the main verb, e.g. I heard him come; I help her write the book; He keeps on talking, etc. In the past tense the main verb is without the GE- prefix. 

EXAMPLES:

Hy leer skryf. > Hy het leer skryf. Hy kan leer skryf. Hy sal leer skryf. Hy sal kan leer skryf.

Sy kom help. > Sy het kom help.
Ons gaan skoonmaak. > Ons het gaan skoonmaak.

LIST OF CONNECTING VERBS:

SENSES - SINTUIE
hoor
hear
Ek hoor hom praat.
sien see Sy sien hom val.
voel feel Ek voel hom opgee.
EFFORT - MOEITE
probeer try Sy probeer sing.
leer learn Hy leer die trekker bestuur
help
help
Ek het hom help was.
MOVEMENT/CHANGE in MOVEMENT - BEWEGING
kom
come
Hy kom haal die geld.
gaan
go
Sy gaan werk.
begin
start
Die president begin praat
bly
continue, keep on
Hy bly slaap.
aanhou
continue
Hy het aanhou praat.
ophou quit Sy het ophou rook.

 

B1 - REGULAR VERBS

Present: .Ek werk by die bank.

Present: Ek probeer by die bank werk.
Past:      Ek het by die bank probeer werk.
Future:  Ek sal by die bank probeer werk.

B2 - PREFIXED/INSEPARABLE VERBS

Present: Ek verkoop die boek.  Die president mislei die publiek.

Present: Ek probeer die boek verkoop.  Die president probeer die publiek mislei.
Past:      Ek het die boek probeer verkoop.  Die president het die publiek probeer mislei.
Future:  Ek sal die boek probeer verkoop. Die president sal die publiek probeer mislei.

B3 - SEPARABLE VERBS

Present: Ek sit die boek weg.

Present: Ek probeer die boek wegsit.
Past:      Ek het die boek probeer wegsit.
Future:  Ek sal die boek probeer wegsit.

B4 - VERBS: WEES & Hê

Present: Ek is by die bank. Ek het baie geld.

Present: Ek probeer by die bank wees. Ek probeer baie geld hê.
Past:      Ek het by die bank probeer wees. Ek het baie geld probeer hê.
Future:  Ek sal by die bank probeer wees. Ek sal baie geld probeer hê.

Practice: